اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=28526&title=خروج از مسجد برای دیدن خانواده و دوستان

اشتراک گذاری