اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=28546&title=حکم شرکت در امتحان در ایام اعتکاف

اشتراک گذاری