اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=29542&title=روز جمعه در نماز چه سوره ای مستحب است

اشتراک گذاری