اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=29714&title=سجده بر مهر چرک دار و سیاه چه حکمی دارد

اشتراک گذاری