اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=30060&title=انجام چه کارهایی در نماز مکروه است

اشتراک گذاری