اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=30236&title=اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند

اشتراک گذاری