اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=30368&title=بدون نیت روزه بخوابد و در روز بیدار شود

اشتراک گذاری