اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=30405&title=زمان نیت روزه قضا و کفاره و نذر معین

اشتراک گذاری