اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=30673&title=کارهایی که برای روزه دار مکروه است

اشتراک گذاری