اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=30905&title=سفر قبل یا بعد از اذان ظهر در ماه رمضان

اشتراک گذاری