اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=30930&title=روزه بیماری که بسیار تشنه می شود

اشتراک گذاری