اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=31295&title=گرفتن روزه مستحبی بجای روزه قضا

اشتراک گذاری