اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=31520&title=روزه گرفتن در امتحانات و ایام تحصیلی

اشتراک گذاری