اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=31593&title=حکم تسخیر جن و احضار روح و شیاطین چیست

اشتراک گذاری