اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=31752&title=محاسبه قصد ده روز در سفر چگونه است

اشتراک گذاری