اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=32263&title=نماز مسافر در سفر حرام چگونه است

اشتراک گذاری