اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=32502&title=فطریه کارمندان و کارگران و شخص اجیر شده

اشتراک گذاری