اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=32684&title=نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییر

اشتراک گذاری