اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=33042&title=خوردن مهر و خاک چه حکمی دارد

اشتراک گذاری