اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=33698&title=گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهمان

اشتراک گذاری