اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=33888&title=استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست

اشتراک گذاری