اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=34325&title=قسمتی از بدن در غسل شسته نشده باشد

اشتراک گذاری