اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=34858&title=وجوب غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان

اشتراک گذاری