اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=34950&title=حکم خراشیدن و لطمه زدن صورت

اشتراک گذاری