اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=35552&title=خمس معامله یا دریافت مال از کافر

اشتراک گذاری