اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=35641&title=کسر ضرر و خسارت از خمس

اشتراک گذاری