اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=37446&title=بریدن قسمتی از بدن حیوان زنده مثل دنبه

اشتراک گذاری