اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=37814&title=امر به معروف و نهی از منکر مطابق نظر آیت الله خامنه ای

اشتراک گذاری