اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=38016&title=دستورالعمل برای سیر و سلوک

اشتراک گذاری