اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=38205&title=فتوای مراجع درباره قمه زنی چیست

اشتراک گذاری