اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=38513&title=حکم نخ و پارچه بستن به درخت و توسل به آن

اشتراک گذاری