اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=38551&title=کار در روز شهادت و کسب درآمد

اشتراک گذاری