اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=39134&title=شستن دستها از آرنج تا مچ

اشتراک گذاری