اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=39416&title=استفاده از آب مسجد برای وضو که پول آن پرداخت نشده است

اشتراک گذاری