اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=40404&title=فرق لازم و واجب در رساله چیست

اشتراک گذاری