اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=40547&title=متن و ترجمه زیارت روز اربعین مفاتیح الجنان

اشتراک گذاری