اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=40908&title=اگر از بدن انسان یا حیوان زنده اجزای روح دار جدا شود

اشتراک گذاری