اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=40948&title=حکم کار کردن با اهل سنت

اشتراک گذاری