اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=41000&title=حکم کسی که به امامان فحش و ناسزا بگوید

اشتراک گذاری