اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=41963&title=خواندن احتیاطی نمازهای گذشته

اشتراک گذاری