اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=42257&title=حکم ازدواج سید با غیر سید

اشتراک گذاری