اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=42327&title=رابطه در دوران عقد و نامزدی

اشتراک گذاری