اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=42382&title=حکم ارتباط و معاشرت با فردی که مرتد شده

اشتراک گذاری