اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=42385&title=آیا شخص پس از ارتداد به محارم نامحرم می شود

اشتراک گذاری