اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=42462&title=آیا هر مست کننده ای نجس است

اشتراک گذاری