اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=42985&title=اصلاح تلفظ نماز از حرف یا کلمه اشتباه گفته شده

اشتراک گذاری