اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=46410&title=آب با چه شرایطی اشیاء نجس را تطهیر می کند

اشتراک گذاری