اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=46425&title=برای تطهیر چیز نجس چند مرتبه باید آب ریخت

اشتراک گذاری