اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=46921&title=نجس شدن موبایل و روش تطهیر با آب

اشتراک گذاری