اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=47470&title=زکات محصول آبیاری شده با آب رودخانه

اشتراک گذاری